hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt företagsnätverk

som ger ökad delaktighet och fler affärer

Visionen

lokalt samarbete för ökad delaktighet & fler affärer

Tanken och visionen runt Hedemora Handlingskraft är att på ett bättre sätt ta till vara den handlingskraft som finns i Hedemoras ideella eldsjälar. Att bygga den väl fungerande företagsförening som efterfrågats. Vi är en organisation med bra information och kommunikation likväl inom föreningen som med Hedemora Näringslivs AB och Hedemora Kommun. Hedemora Handlingskraft bjuder in till lokalt samarbete, mer engagemang och ökad handlingskraft. Föreningen bedriver ett bättre lokalt opinionsarbete.

Mer Handlingskraft

Målet är att samla Hedemoras företagsföreningar under ett och samma paraply och samarbeta mer runt aktiviteter och verksamhet. Syftet är att förbättra samarbetet mellan Hedemoras företag och att få flera att engagera sig i det ideella föreningslivet. Det ska bli en gemensam och stark förening med mer handlingskraft.

Skriv några rader om på vilket sätt du kan hjälpa till i föreningen.

Vi är till för

 • Att bygga ett starkt lokalt företagsnätverk där företag samarbetar och får mer nytta av varandra.
 • att ha en samlingslokal tillgängling för medlemmarna
 • Att ha service/administrativ personal anställd lokalt
 • Att marknadsföra Hedemoras företag gemensamt på en bredare marknad.
 • Att på ett effektivare sätt bilda lokal opinion
 • Att starta upp nya aktiviteter efter förslag och intresse
 • Att på sikt även engagera andra ideella föreningar i Hedemora
 • Att få till stånd ett bra informations- och kommunikationsflöde inom organisationen.
 • Aktiviteter och verksamheter ska ske genom olika utskott under paraplyet och utförs av de medlemmar som berörs och är intresserade
 • Det ska finnas bra kommunikationskanaler till och från Hedemora Näringsliv AB.
 • Hedemora Handlingskraft ska vara företagens samlade röst och genom den nya organisationen ska Hedemora Kommun och andra intressenter få en samlad väg in till näringslivet i Hedemora.
 • Synpunkter och idéer ska tas till vara och lyftas upp till förvaltande styrelse.

Hedemora Handlingskrafts styrelse:
Ordförande         Daniel Erlandsson
Vice Ordför          Conny Gossas
Sekreterare        Johan Bergström
Kassör                   Ann Lund
Ledamot              Lars Ljusteräng          
Ledamot              Bertil Holmgren
Ledamot              Carl Thalén         
Ledamot              Jan Daniels
Ledamot              Charlott Hill