hedemorahandlingskraft_rgb

tillsammans blir vi starkare och skapar ett mer attraktivt hedemora

Vad är Hedemora Handlingskraft

SAMHÄLLSUTVECKLING

Vi arbetar med att säkra ett lönsamt företagande i hela Hedemora kommun genom en aktiv relation med Hedemora Näringsliv/kommun, region och företag för att marknadsföra Hedemora och hjälpa till att utveckla kommunen till en attraktiv plats för företagande
och boende

FÖRETAGSUTVECKLING


Vi arbetar för ett professionellt företagande genom kunskapsutbyte, utbildning och samverkan

kunden

Vi arbetar aktivt för att fler ska känna till och välja Hedemoraföretag

Längre ner på sidan hittar du information om de samarbeten som finns utöver våra arbetsgrupper. Där kommer det att fyllas på efterhand som vi skapar nya vägar och samarbeten.
Klicka vidare till ARBETSGRUPPER
för att se mer vad vi tillsammans kan göra för att ta Hedemora framåt.

Vi är till för

 • Ett starkt lokalt företagsnätverk där företag samarbetar och får mer nytta av varandra.
 • Att ha en samlingslokal tillgängling för medlemmarna
 • Att ha en verksamhetssamordnare anställd lokalt
 • Att marknadsföra Hedemoras företag gemensamt på en bredare marknad.
 • Att på ett effektivare sätt bilda lokal opinion
 • Att hålla i aktiviteter men också starta upp nya efter förslag efter intresse
 • Att få till stånd ett bra informations- och kommunikationsflöde inom organisationen och med andra aktörer
 • Att aktiviteter och verksamheter ska ske genom olika grupper under paraplyet och att de utförs av medlemmar som berörs och är intresserade
 • Att det ska finnas bra kommunikationskanaler till och från Hedemora Näringsliv, kommunen och andra intresseområden.
 • Att vara företagens samlade röst. Genom Hedemora Handlingskraft ska Hedemora Kommun och Hedemora Näringsliv och andra intressenter få en samlad väg in till företagandet i Hedemora.
 • Att synpunkter och idéer ska kunna tas till vara på och lyftas upp till förvaltande styrelse och vidare till berörda parter

Här kan du läsa mer om våra styrelsemedlemmar.
(Vi presenterar dem även på sociala medier, så efterhand fyller vi på med presentationerna här)

Hedemora Handlingskrafts styrelse:
Ordförande         Daniel Erlandsson
Vice Ordför          Conny Gossas
Kassör                   Ann Lund
Ledamot              Johan Bergström
Ledamot              Lars Ljusteräng          
Ledamot              Carl Thalén         
Ledamot              Jan Daniels
Ledamot              Charlott Hill
Suppleant           Kajsa Björnström

SAMARBETEN

södra dalarnas tillväxtkassa


Har ditt företag med växtvärk och behöver hjälp att öka din marknad och lönsamhet. Behöver du rådgivning/hjälp med investering, styrelse etc.  Då är Tillväxtkassan med sin kunskap, struktur, strategi och tillväxtkapital en möjlig väg att ta.

Kontakta Södra Dalarnas Tillväxtkassa HÄR. Där finner du erfarna och duktiga
företagare som kanske kan hjälpa just dig och ditt företag.

BRÅ

Hedemora Handlingskraft sitter med i lokala BRÅ, för ett Tryggare Hedemora!
Kommunen arbetar sedan 2023 enligt en metod som heter Effektiv samordning för trygghet (EST).
Det innebär att kommunen systematiskt sammanställer en lägesbild för att minska och förebygga brott genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att inträffa.

Du som företagare kan rapportera in händelser som sker i den offentliga miljön.
Du hittar tjänsten HÄR
Vid frågor, kontakta kommunens brottsförebyggande samordnare: Märta Brandts

Det går även bra att skicka ett mail med info till verksamhetssamordnare på Hedemora Handlingskraft: Charlott Hill