hedemorahandlingskraft_rgb

ETT LOKALT SAMARBETE SOM GER ÖKAD DELAKTIGHET OCH FLER AFFÄRER

Medlemsavgiften har tre servicenivåer

Välj den servicenivå som passar dina behov bäst

Företagsaktiviteter, nätverkande, opinionsbildning och annat bedrivs i arbetsgrupper. Huvudfokus är det lokala näringslivet och dess behov. Tillsammans med Företagarna Hedemora har vi också regional och nationell verksamhet med Sveriges småföretagare som huvudmålgrupp.

Välj den medlemsform som passar dina behov bäst. Klicka på bilden för att registrera dig som medlem.

Stödmedlem

Medlemskapet gäller icke aktiva
företagare och ideella föreningar.

Kostnad:

Medlemsavgift              200kr

Total årskostnad       200kr 

Detta ingår i medlemskapet:

 • Digitalt månadsbrev
 • Delta i arbetsgrupper
 • Kort info i företagsregistret på föreningens hemsida
 • Lokala aktiviteter

Servicemedlem

Medlemskapet gäller för aktiva företagare verksamma i Hedemora kommun.

Kostnad:

Medlemsavgift              200kr

Serviceavgift               1300kr

Total årskostnad    1500kr 

Detta ingår också i medlemskapet:

 • Lokalt företagsnätverk
 • Extra utrymme i företagsregistret på föreningens hemsida
 • Lokala medlemsförmåner
 • Lokal opinionsbildning
 • 2 st Gratisbiljetter till Företagarfesten
 • Gemensamma annonskampanjer
 • Digitalt månadsbrev
 • Delta i arbetsgrupper
 • Lokala aktiviteter
 • Ta emot presentkorten Handla i Hedemora

 

Handlingskraft +

Medlemskapet gäller för aktiva företagare verksamma i Hedemora kommun.

Kostnad:

Avgifter till Handlingskraft            1500kr
Medlemsavgift Företagarna           750kr
Lokalt samarbetsavtal HH            -200kr
Serviceavgift Företagarna        fr 1699kr
(grundat på antal anställda & ålder)
Total årskostnad                     fr 3749kr   

Detta ingår i medlemskapet

Från Företagarna:

 • Juridisk rådgivning
 • Utbildningar till reducerat pris
 • Regional & nationell opinionsbildning.
 • Regionala & nationella nätverksträffar
 • Tidningen Företagaren
 • Riksomfattande digitalt affärsnätverk
 • Rabatter på BMW, Tele2, OKQ8, Google, Best Western, Dustin m.fl.
...och mycket mer. 
Se hemsidan:       www.foretagarna.se

Från Handlingskraft:
 • Digitalt månadsbrev
 • Delta i arbetsgrupper
 • Lokala aktiviteter
 • Lokalt företagsnätverk
 • Extra utrymme i företagsregistret på föreningens hemsida
 • Lokala medlemsförmåner
 • Lokal opinionsbildning
 • 2 st Gratisbiljetter till Företagarfesten
 • Gemensamma annonskampanjer