hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Medlemsavgiften har tre olika steg

Välj den servicenivå som passar dina behov bäst

Vill du bli Servicemedlem?

Företagsaktiviteter, nätverkande, opinionsbildning och annat bedrivs på olika nivåer, i Hedemora Handlingskraft fokuserar vi på det lokala nätverket och dess behov. Tillsammans med Företagarna Hedemora har vi också regionalt och riksomfattande arbete med Sveriges småföretagare som huvudmålgrupp.

Välj den servicenivå som passar dina behov och önskemål bäst.

Servicemedlem

Medlemskapet gäller för aktiva företagare verksamma i Hedemora kommun.

Kostnad:

Medlemsavgift              200kr

Serviceavgift               1300kr

Total årskostnad    1500kr 

Detta ingår i medlemskapet:

  • Digitalt månadsbrev
  • Delta i arbetsgrupper
  • Lokala aktiviteter
  • Lokalt företagsnätverk
  • Extra utrymme i företagsregistret
  • Lokala medlemsförmåner
  • Lokal opinionsbildning
  • Inbjudan till företagsgala
  • Gemensamma annonskampanjer