hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

läs mer om, och svara på, aktuella remissfrågor

20161025: Digital skyltning efter
Riksväg 70

Det har länge diskuterats val och utformning av välkomstskyltar vid Riksväg 70, i Grådö och vid Motorstadion. Centrumgruppen har jobbat för att stora digitala skyltar ska sättas upp. Tyvärr har det politiska beslutet skjutits fram och under resans gång har det kommit upp andra önskemål. I dagsläget vet vi inte vilken politisk prioritet frågan har men Centrumgruppen kommer att fortsätta jobba för att det ska bli en bra lösning inom en rimlig tid.

Oavsett hur man väljer är grundarbetet detsamma. Vad vill vi visa och för vem? Viktigt är att själva formgivningen är professionell. Allt blir inte bättre för att det skalas upp 20 ggr. Digital skyltning handlar inte om teknik utan om funktion, värde och nytta. Att på ett sofistikerat, kontrollerat och professionellt sätt nå ut med sitt budskap till sin målgrupp. Digitala skyltar bidrar och förstärker redan framgångsrik kommunikation.

Här kommer en sammanfattning av de olika alternativen, för och nackdelar samt exempel på riktlinjer som kommunerna brukar ha för sina digitala skyltar.

Lämna dina åsikter på formuläret intill.

Hälsningar Karin Löfstrand, samordnare för centrumgruppen
 

Lämna dina åsikter:

Detta remiss är nu stängd. Tack för alla svar.

Denna remiss  har gått igenom
En digital ljusskylt finns nu vid riksväg 70 i höjd med bilprovningen, mellan södra och norra rondellen.