hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt företagsnätverk

som ger ökad delaktighet och fler affärer

Opinion

Hedemora Handlingskraft jobbar tillsammans med Företagarna Hedemora med olika opinionsfrågor i den lokala näringslivspolitiken. Här i näringslivsbloggen kommer vi låta lokala företagare uttala sig i aktuella näringlivsfrågor i kommunen, gästblogga och på andra sätt skriva om viktiga näringslivspolitiksa frågor.

Föreningen kommer också att fungera som remissinstans till bland annat Hedemora Kommun när det dyker upp frågor som näringslivet behöver tycka till om. Hemsidan är portalen där remissfrågor och annat publiceras.

Här kan du läsa mer om, och svara på, aktuella remissfrågor från Hedemora Kommun och andra

Företagarna

Företagarna bedriver även framgångsrikt näringslivspolitiskt påverkansarbete på riks och regionsnivå.

  • (max 50 MB)