hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

VVS och rörarbeten

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Bad & Toaspecialisten
Adress: Hamre 68, Hedemora
Telefon: 070-364 14 25 Jenny
Telefon: 070-491 84 41 Lars-Ove
E-post: englens.hamre@gmail.com
Hemsida: badochtoaspecialisten.se
Beskrivning: VVS
 

Hedemora Rör AB
Adress: Box 108, 776 22 Hedemora
Hemsida: www.vvsinstallator.com
Telefon: 0225 -140 35
Beskrivning: Projekterar och installerar rörinstallationer.
Medlem i Företagarna Hedemora