hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

VVS och rörarbeten

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Hedemora Rör AB
Adress: Box 108, 776 22 Hedemora
Hemsida: www.vvsinstallator.com
Telefon: 0225 -140 35
Beskrivning: Projekterar och installerar rörinstallationer.
Medlem i Företagarna Hedemora