hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Ventilation och sotning mm

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Hedemora Inomhusmiljö AB
Adress: Ivarshyttevägen 4, Hedemora
Hemsida: www.hedemorasotaren.se
Telefon: 0225-132 14
Beskrivning: Ventilation och energi
Medlem i Företagarna Hedemora

Hedemora Närvärme AB
Adress: Ivarshyttevägen 4, Hedemora
Hemsida: www.hedemoranarvarme.se
Telefon: 0225-132 14
Beskrivning: som fjärrvärme men i mindre skala

Hedemorasotaren AB
Adress: Ivarshyttev 4, Hedemora
Hemsida: hedemorasotaren.se
Telefon: 0225-131 24
Beskrivning: Brandförebyggande och energisparande sotning
Medlem i Företagarna Hedemora