hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Skogsbruksföretag mm

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Rickard Undevik
Adress:  Husby Kungsgård, 776 96 Dala Husby

Telefon:  070-748 29 54
Beskrivning: Skogsägare