hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Lokalvård rengöring mm

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

ETG Städservice AB
Adress: Verkstadsgatan 31
Telefon: 070-542 87 29
E-post: emstadservice@telia.com
Beskrivning: Lokalvård