hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Livmedelsproducenter

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Oppigårds Bryggeri AB
Adress: Smedjeg 14, Hedemora
Hemsida: www.oppigards.com
Telefon: 0225-77 21 34
Beskrivning: Framställning av öl