hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Företagutveckling

och konsultverksamhet

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Betterify
Adress: Ängsvägen 12, Hedemora

Telefon: 072-9990110
Hemsida: www.betterify.se
E-post: info@betteryfi.se
Beskrivning: Hjälper till att utveckla och förbättra verksamheter så att rätt produkt eller tjänst levereras snabbt och effektivt