hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Bygdegårdsföreningar mm

Här hittar du de bygdegårdsföreningar och andra lokalägande föreningar som finns i Hedemora kommun.

Fline Bygdegårdsförening
KP Tobias Ösertberg
Hanåker 341, 776 97 Dala Husby
076-114 55 33
tobias.osterberg@live.se

Folkets Hus i Vikmanshyttan
KP Mattias Karlsson
Vretbo 20, 776 70 Vikmanshyttan
0225-303 30
mattias.karlsson@ifmetall.se

Folketshusföreningen Klippan
KP Bennie Eriksson
Björkvägen 15, 776 98 Garpenberg
0225-206 65
folketshus.klippan@telia.com

Föreningen Folkets Hus Långshyttan
KP Göran Wennerström
770 70 Långshyttan
0762-68 48 62
folketshus.lhyttan@hotmail.com

Föreningen Folkets Hus Stjärnsund
KP Hans Dahlfors
Bruksallén 32, 770 71 Stjärnsund
070-281 80 28

Föreningen Turbo Festplats
KP Kjell Lindell
Laggarbo 110, 776 93 Hedemora
070-615 84 50
elisabeth.lindell@fc.hedemora.se

Granbo Bystugeförening
KP Marianne Holmgren
Hedemoravägen 63, Vikmanshyttan
070-668 81 93
marianne.holmgren2@hotmail.se

Grådö Bygdegårdsgille
KP Krister Hedin
776 92 Hedemora
 070-693 77 98
knodde55@gmail.com

Hagalunds Byggnadsförening
KP Linda Björklund
Hagalund 21, 776 90 Hedemora
0225-332 50
lindablund@gmail.com

Hedemora Folketshusförening
Box 62, 776 22 Hedemora
KP Ulf Persson
0225-102 98
www.hedemoraparken.se

IOGT-NTO 498 Hedemora
KP Gösta Johansson
Olshyttan 416, 776 91 Hedemora
076-402 05 15
stromensgosta@gmail.com

Ingelsbo Bygdegårds/fritidsförening
KP Susanne Sjöström
Hummelbo Tolvmans 102,
776 98 Garpenberg
ingelsbo.bygdegard@gmail.com

Kullens Byggnadsförening
KP Monica Holmgren
Nås 210, 776 92 Hedemora
073-056 06 99
monica@erikhans.se

Myckelby bygdegårdsförening
KP Per Hammar
Myckelby 110, 776 97 Dala-Husby
070-224 58 80

Smedby Bygdegårdsförening
KP Sofie Jutner
Ängsbackavägen 8,
776 97 Dala-Husby
070-399 81 52

Svinö Bygdegårdsförening
Marie Håkansson
Svinö 182, 776 97 Dala-Husby
 070-573 32 52
me_hakansson@hotmail.com

Turbo Folkets Husförening
KP Per Almer
Botängsvägen 17, 776 93 Hedemora
070-692 42 72
per.almer@outlook.com

Vikbygdens Intresseförening
KP Anita Östman
Wibberbo 126, 776 91 Hedemora
073-047 18 86
www.vikbygden.se

Västerby Bygdegårdsförening
KP Martin Åkerman
Gamla faluvägen 12,
776 93 Hedemora
073-060 70 55

Wigges Bygdegårdsförening
Nordansjö 241, 776 90 Hedemora
Tfn Bokn 0225-320 08
KP Kerstin Strömvald-Norlin
 0225-320 02

Örängarnas IOGT-NTO
KP Yngve Hermansson
Örängarna 172, 776 90 Hedemora
Tfn hem 0225-310 26

Österby Bygdegårdsförening
KP Jenny Simas
770 71 Stjärnsund
073-732 52 38
undviken@gmail.com