hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Ventilation och sotning mm

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Skrået Inomhusmiljö AB
Adress: Ivarshyttevägen 4, Hedemora
Hemsida: skraet.com
Telefon: 0225-132 14
Beskrivning: Ventilation och energi
Medlem i Företagarna Hedemora
 

Skrået Skorstensfejeri i Dalarna AB
Adress: Ivarshyttev 4, Hedemora
Hemsida: skraet.com
Telefon: 0225-131 24
Beskrivning: Brandförebyggande och energisparande sotning
Medlem i Företagarna Hedemora