hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Tillverkningsindustri m.m.

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Setra Trävaror AB
Adress: Amungsvägen 17, Långshyttan
Adress: Box 4001, Solna
Telefon: 0225-635 00
Hemsida: www.setragroup.com
Beskrivning: Ett av Sveriges största
träindustriföretag och en ledande aktör i Europa.
Medlem i Företagarna
 

Stjärnsunds Svetsmekano AB
Adress: Verksvägen 3, 770 71 Stjärnsund
Telefon: 076-7675544
Hemsida: ssmab.com
Mail: magnus@ssmab.com
Beskrivning: Kundanpassad tillverkning från idé till färdig anläggning i mekanisk verkstad