hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Industriföretag

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

AB Dalforsån
Adress: Industriv. 11, Vikmanshyttan
Hemsida: www.dalforsan.se
Telefon: 0225-595 460
Beskrivning: Tillverkninga av industrivalsar

Erasteel Kloster AB
Adress: Box 102, Långshyttan
Hemsida: www.erasteel.com
Telefon: 0293-543 00
Beskrivning: Varmvalsning av band och tråd, tillverkning av snabbstål och verktygsstål mm.
Medlem i Företagarna

Valmet AB
Adress: Box 207, Hedemora
Hemsida: www.valmet.com
Telefon: 0225-363 00
Beskrivning: Försäljning och marknadsföring av filter till massaindustrin och pappersindustrin.
 

HIAK AB
Adress: Sturegatan 2, Hedemora
Hemsida: www.hiak.se
Telefon: 0225-59 56 22
Beskrivning: Utvecklar och marknadsför produkter för bullerdämpning.

Horisont Betong AB
Adress: Backa 122, Hedemora
Hemsida: www.horisontbetong.se
Mail: richard@hotisontbetong.se
Telefon: 070-389 11 89
Beskrivning: Betong gjutning
 

Koopus Ek Förening
Adress: Bivägen 34, Hedemora
Telefon: 0225-25 71 00
Hemsida: www.koopus.nu
Beskrivning: Utför legoarbeten i form av enklare montering, paketering och sortering av produkter.
 

LSAB Sverige AB
Fakt.adress: Svinöhed 415, Långshyttan
Hemsida: www.lsab.se
Telefon: 0225-620 00
Beskrivning: Erbjuder ett brett sortiment av spånskärande verktyg till metallindustri
 

Långshytte verktyg AB
Adress:
Verkstadsvägen 5, Långshyttan
E-post: lvab@telia.com
Telefon:
0225-611 00
 

Stjärnsunds svetsmekano AB
Adress:
Verksvägen 3, Stjärnsund
Hemsida: www.ssmab.com
E-post: magnus@ssmab.com
Telefon: 0225-801 11 
Beskrivning: Kundanpassad tillverkning från idé till färdig anläggning i vår mekaniska verkstad
 

Wikmanshyttan Safety
Adress: Rostugnsv. 17, Vikmanshyttan
Telefon: 0225-620 00
Hemsida: www.wikmanshyttan.com
Beskrivning: Innovativ, högkvalitativ och rationell 
svensk produktion av skyddsprodukter.
Medlem i Företagarna
 

Vattenkraftbolaget Teknik AB
Adress: Jaktstigen 9, Hedemora
Telefon: 070-366 83 87
Hemsida: www.vattenkraftbolaget.com
E-post: info@vattenkraftbolaget.com

Beskrivning: Energilösningar