hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Gruvdrift

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Boliden Mineral AB
Adress: 77698 Garpenberg
Hemsida: www.boliden.com
Telefon: 0225-360 00
Beskrivning: Gruvdrift, utvinning av malm