hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

föreningar

Hedemora är en landsbygdskommun med ett stort ideellt engagemang. Det syns inte minst genom det stora antalet ideella intresseföreningar. Det finns ett stort utbud av både idrottsaktiviteter och kulturföreningar i de cirka 200 föreningarna.
Nedan ser du föreningar som är Service/stödmedlemmar i Hedemora Handlingskraft

Övrigt kultur och fritidsutbud hittar du i Hedemora Kommuns Kultur & Fritidsguide

KOOPUS
Adress: Sturegatan 5, Hedemora 
Telefon: 0225-257 100
E-post: info@koopus.se
Hemsida: koopus.se
Beskrivning: Koopus affärsidé bygger på att erbjuda företag tjänster genom
legoarbeten inom segmenten, montering, sortering, och paketering av produkter.

VÅGA TALA
Adress: Åsgatan 61, Hedemora 
E-post: info@vagatala.nu
Hemsida: vagatala.nu
Beskrivning: Vår vision är ett samhälle utan sexuella övergrepp: där de inte döljs i tystnad bakom skam och tabu; en värld där barn äger rätten till sin kropp och vuxna ansvaret. Vi har en nollvision av sexualbrott- att ingen ska utsättas för övergrepp.

LIONS
Hemsida: Lions
 

LRF
Hemsida: LRF Region Dalarna
 

RÖDA KORSET
Hemsida: Röda Korset
 

Övriga föreningar kan du hitta i
Hedemora Kommuns föreningskatalog HÄR