hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Elproduktion

och distribution

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Hedemora Energi AB
Adress: Box 33, 776 21 Hedemora
Hemsida: www.hedemoraenergi.se
Telefon: 0225-349 00
Beskrivning: Eldistribution och produktion
Medlem i Företagarna Hedemora