hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Anläggningsföretag

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Dala Husby Gräsmatteodling
Adress: Koberga 321, Dala Husby
Telefon: 070-594 58 25
E-post: goljans@hotmail.com
Hemsida: www.dalahusbygras.se
Beskrivning: Färdig gräsmatta på rulle
 

Forsbergs Spår & Mark AB
Adress: Vallvägen 15, Hedemora
Telefon: 073-810 63 05
E-post: jimmyforsberg@hotmail.com
Beskrivning: Arbeten inom järnväg
Instagram
 

Gunnarssons i Hedemora AB
Adress: Ljusfallet Nygårds 16, Garpenberg
Telefon: 070-672 14 80
E-post: matsgunnarssonab@telia.com
Beskrivning: Utför mark- och anläggningsarbeten, försäljning av grus
 

Hedemora Mark och Anläggning
Adress: Mälby 1, Fors
Telefon: 0225-77 44 44
E-post: info@hedemoramark.se
Hemsida: www.hedemoramark.se
Beskrivning: Utför mark- och anläggningsarbeten.
 

Nordschakt i Hedemora AB
Adress: Ivarshyttev. 8,Hedemora
Telefon: 070-640 88 65
Hemsida: www.nordschakt.se
Beskrivning: Bergkrossning, mark och anläggningsprojekt, transport och uthyrning av entreprenadmaskiner