hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Övriga företag

Medlemmar i Hedemora Handlingskraft:

Hill Service AB
Adress: Moren 221
Telefon: 0702-56 56 68
E-post: Hillservice
Hemsida: Under uppbyggnad
Beskrivning: Tillhandahåller bl.a. konsulttjänst Trafikansvarig Gods

Bi-firma CHills Visuella: Möbelrenovering, utför buiksexponering/skyltfönster samt rådgivning inom området , bröllop- och festdukningar etc.

Faster Forward
E-post: Faster Forward
Hemsida: Faster Forward
Facebook
Beskrivning: En digital plattform som erbjuder människor med funktionsnedsättning en mer aktiv och upplevelserik vardag.
Utför diplomeringstjänst för företag och organisationer, för en öppen och inkluderande arbetsplats för både kunder och medarbetare ur ett funktionshinderperspektiv.

SpecialsöK9
Telefon: 070-550 20 40
E-post: Specialsök
Sociala medier: Specialsök Gävle Dala
Beskrivning: Sökning av narkotika och vapen, med hund