hedemorahandlingskraft_rgb

Ett lokalt samarbete som ger ökad delaktighet och fler affärer

Juryarbete för pristagare vid företagarfesten

Vi är tacksamma om du som träffar företag och företagare lämnar nomineringar med motivering till kategorierna nedan.

Pristagarna kommer att presenteras på Företagarfesten.

Jurygruppen

Sammankallande: Ann lund

Kontakta Ann Lund här! MAIL!

Övriga i gruppen:

Anna Malmestrand
Janne Daniels
Johan Bergström

i samarbete med Företagarna Hedemora och Hedemora Handlingskraft

loading...

nominera här:

1. Skriv vilket företag/företagare som du vill nominera.

2. Skriv vilken kategori du nominerar till

3. Skriv några rader om varför du vill nominera personen/företaget

nominera företag/företagare kategorier

ÅRETS FÖRETGARE
Kriterium: Årets Företagare har genom engagemang och entreprenörskap utfört en prestation utöver det vanliga i sin kommun. Genom sitt företagande och sin person fungerar företagaren som en inspirationskälla och förebild för andra. Årets Företag kännetecknas av utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarlett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och värderingar.

ÅRETS NYFÖRETAGARE
Kriterium: Årets Nyföretagare har drivit verksamheten maximalt i fyra år. Personen/erna bakom företaget har snabbt och med ekonomis kontroll utvecklat ett nytt och stabilt företag från grunden.

ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Kriterium: Utmärkelsen ges till en företagare under 30 år som är en förebild för andra, driver ett framgångsrikt företag och som under året utfört en prestation utöver det vanliga. En ung företagare som genom målmedvetet, engagerat och kompetent arbete ha etablerat och utvecklat ett eget företagande.

ÅRETS NYTÄNKARE
Kriterium: Årets Nytänkare har utvecklat en idé till en produkt eller tjänst med nya eller banbrytande egenskaper. Produkten eller tjänsten ska vara av kommersiellt intresse.


 

ÅRETS FÖRETAGSLEDARE
Kriterium: Årets Företagsledare har genom ett tydligt och kompetent ledarskap bidragit till att utveckla sina medarbetare och /eller sitt företag på ett positivt utmärkande sätt. Engagemang, känsla, omvärldskunskap och kunnighet är exempel på utmärkande egenskaper. Personen har en tydlig ledarroll i eget företag eller som anställd verksamhetsledare.

ÅRETS BUTIK
Kriterium: Årets butik drivs med service, nytänkande och framtidstro och är en tillgång för Hedemora och kommunens innevånare. Butiken lockar besökare från andra orter och bidrar till det breda utbudet i Hedemora.

ÅRETS HEDEMORA-
AMBASSADÖR

Kriterium: Årets Hedemoraambassadör är en person som på ett förtjänstfullt sätt marknadsför Hedemora utanför kommunens gränser och sätter Hedemora på kartan.

ÅRETS KOMMUNANSTÄLLD
Kriterium: Näringslivet i Hedemora premierar en kommunanställd som jobbar i det tysta  för näringslivet och befolkningen,  bidrar med en hög servicekänsla och anstränger sig utöver det vanliga.